Om foreningen

hund

Dansk Dyreværn - Fyn - oprettet i 1948 - har til formål at yde hjælp til nødstedte dyr, påtale dyrplagerisager, fodre fugle og andre dyr i strenge vinterperioder.
Dyreværnet modtager hverken økonomisk eller anden støtte fra stat og kommune til udøvelsen af dette arbejde. men takket være dyrevenner og andres hjælp og økonomisk støtte i de forløbne år har det været muligt at udføre dette hjælpearbejde.

Ingen af bestyrelsens medlemmer modtager vederlag for det arbejde, de udfører.

Revisionen foretages af en statsautoriseret revisor.
Bidrag - lille eller stort - kan indbetales på Reg. nr. 3574 konto nr. 5070570

Bestyrelsen bringer Dem på forhånd en hjertelig tak: