Kontakt

hest


DYRENES SAG: VOR SAG

DANSK DYREVÆRN - ODENSE
Telf. 40 74 68 05

 


 Kommer De ud for..., et tilskadekommet dyr, kan De ringe til politiet eller
Dyrenes Vagtcentral tlf. 1812, der vil sørge for, at dyret får den fornødne hjælp.