Kontakt

hest


DYRENES SAG: VOR SAG

DANSK DYREVÆRN - ODENSE
"Reg nr. 3574 konto nr. 50 70 570
Telf. 40 74 68 05

 


 

 Kommer De ud for..., et tilskadekommet dyr, kan De ringe til politiet eller
 Dyrenes Vagtcentral tlf. 1812, der vil sørge for, at dyret får den fornødne hjælp.