Persondata Komiten

Dansk Dyreværn Fyn

Persondatapolitik

1 Ansvarlig for komiteens datapolitik

                 Klubbens formand

2 Ansvarlig for komiteens oplysninger om medlemmer

Klubbens formand?

3 Klubben har følgende oplysninger om det enkelte medlem

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Cpr-nummer (kun for bestyrelsesmedlemmer)

4 Medlemmernes pligter

Det enkelte medlem skal orientere komiteen hvis oplysningerne

under punkt 3 ændres

5 Oplysningerne bruges alene til kommunikation med

Foreningens medlemmer

Foreningens bestyrelse

Offentlige myndigheder

6 Registrering af bidragsydere til foreningen

Bidragsydere som ikke er medlemmer af foreningen registreres alene med navn og adresse.

Registreringerne foretages på baggrund af oplysninger fra foreningens pengeinstitut.

Registreringerne videregives til foreningens sekretær til brug for udsendelse af takkeskrivelser i tiden op til jul.

7 Videregivelse af oplysninger

Registreringer omkring medlemmer og bidragsydere videregives ikke.

8 Sletning af oplysninger

Medlemmers oplysninger slettes i forbindelse med udmelding af foreningen.

Bidragsyderes oplysninger slettes når takkeskrivelser er udsendt.