Forsiden

kanin

Dansk Dyreværn Fyn har til formål at yde hjælp til nødstedte dyr, påtale dyrplagerisager,
fodre fugle og andre dyr i strenge vinterperioder, anbringe herreløse hunde m.v.

Dyreværnet modtager hverken økonomisk eller anden støtte fra stat og kommune til udøvelse af dette arbejde. Men takket være dyrevenner og andres hjælp og økonomisk støtte i de forløbne år
har det været muligt at udføre dette hjælpearbejde.

Dyrenes sag fortjener efter vor opfattelse i  særlig grad støtte, fordi den repræsenterer beskyttelse og
hjælp til medskabninger, som ingen mulighed har for selv at komme til orde.


Kommer De ud for..., et tilskadekommet dyr, kan De ringe til politiet eller
Dyrenes Vagtcentral tlf. 1812, der vil sørge for, at dyret får den fornødne hjælp.