Om foreningen

hund

Dansk Dyreværn - Fyn - oprettet i 1948 - har til formål at yde hjælp til nødstedte dyr, påtale dyrplagerisager, fodre fugle og andre dyr i strenge vinterperioder.
Dyreværnet modtager hverken økonomisk eller anden støtte fra stat og kommune til udøvelsen af dette arbejde. men takket være dyrevenner og andres hjælp og økonomisk støtte i de forløbne år har det været muligt at udføre dette hjælpearbejde.

Ingen af bestyrelsens medlemmer modtager vederlag for det arbejde, de udfører.

Revisionen foretages af en statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen bringer Dem på forhånd en hjertelig tak: