Fonden

fugl

Dansk Dyreværn Fyn's fond

Dansk Dyreværn Fyn's fond er stiftet i 2012 efter en større donation fra foreningen
Dansk Dyreværn Fyn's fond
Fondens formål er at yde støtte, økonomisk eller på anden vis, til dyr i nød, særlig herreløse dyr
eller dyr med mindrebemidlede ejere.
Fonden yder endvidere støtte til opgaver som f.eks. anmeldelse og/eller påtale af dyrplageri,
fodring af fugle og andre dyr, dyrlægehjælp, pleje, anbringelse/pensionsophold m.v.
Fonden kan i helt særlige tilfælde støtte projekter, der ikke direkte berører konkrete dyr,
men indirekte kommer en større kreds af dyr til gavn.
Støtten kan ydes direkte til dyrene eller indirekte via ejere, foreninger, frivillige eller andet, ligesom der kan ydes påskønnelse til nogen, der på særlig måde har ydet en indsats indenfor fondens interesseområde.
Ansøgning om legatportioner skal foretages på særligt ansøgningsskema, der kan rekvireres ved henvendelse til advokatfirmaet Jacob Christoffersen, Adelgade 90 5400 Bogense tlf. 64 81 11 71, e-mail: jacob@adv-jc.dk
Uddeling af legater finder sted i januar måned.
Ansøgningen skal, for at komme i betragtning, være indgivet til advokat Jacob Christoffersen inden den 15. december året forinden.