Persondata Fonden

 

Persondatapolitik

 

1 Ansvarlig for fondens datapolitik

Fondens formand/bestyrelsen?

2 Ansvarlig for fondens oplysninger fra ansøgere

Bestyrelsen

3 Fonden har følgende oplysninger om ansøgere

  1. indtil fordelingsmøde

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Cpr-nummer/SE-nummer

Pengeinstitutoplysninger

 

  1. efter fordelingsmøde

Oplysningerne som nævnt under A opbevares for godkendte

ansøgere

Oplysningerne som nævnt under A slettes for ikke godkendte

ansøgere

 

4 Oplysningerne bruges alene til kommunikation med ansøgerne

5 Videregivelse af oplysninger

Cpr-nummer/SE-nummer videregives elektronisk til banken

i forbindelse med overførsel af legater, samt til SKAT i forbindelse

med indberetning om tildelinger

 

6 Sletning af oplysninger

Når opbevaringspligten for regnskabsmæssige bilag ophører,

destrueres disse

Elektroniske data slettes dog efter 2 år.